Praktische info

Werking kleuterschool

Onze kleuters: wel samen in een klas, geen klassikale aanpak Ik mag mezelf zijn Naast het aanleren van de basisvaardigheden staat bij ons het welbevinden van de kleuters centraal. Voelt je kind zich wel goed bij het leertempo? Knipt je kleuter vandaag liever dan te tekenen? Onze kleuterleidsters houden rekening met het karakter en de noden van jouw kind.   Elke dag kiezen uit verschillende activiteiten De kleuters zitten wel samen in een klas, maar onze kleuterjuffen gaan niet klassikaal te werk. Elke kleuter vraagt én krijgt een individuele aanpak en begeleiding. Zo kan je kind op zijn eigen tempo van alles leren en ontdekken. Elke dag toont de juf wat de klas die dag mag verwachten. Via hoekenwerk kiest je kind dan zelf het project waaraan het wil werken. Juf luistert en helpt Onze kleuters weten dat ze met vragen of problemen steeds bij de juf terecht kunnen. Wanneer mag ik naar de kleuterschool? Je kind kan naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Na elke schoolvakantie is er een instapmoment. Als je peuter bijvoorbeeld in januari 2,5 jaar wordt, hoef je niet te wachten tot september, want hij of zij kan al na de krokusvakantie naar de kleuterklas. Verloop van een gemiddelde schooldag Na een zoen en knuffel aan mama en/of papa en wat spelen op de speelplaats, stappen wij de gang binnen waar we onze schooltas wegzetten en ons jasje ophangen. Nadien gaan we de klas in voor het onthaal in de kring. Met het goedemorgenliedje begroeten we elkaar voor een nieuwe fijne klasdag. We maken onze klaspop wakker en kijken of alle kindjes aanwezig zijn in de klas. Daarna doen we een taalactiviteit. Hierna werken we in groepjes. Er is meestal een begeleide groep en de anderen spelen of werken zelfstandig. De begeleide activiteit kan een taal-, beeldende- of denkactiviteit zijn. 9.40u tot 10.10u Verzorgingsmoment: wij eten koek of fruit, drinken water, we gaan naar het toilet en doen onze jas aan. 10.30u tot 11.20u Na de speeltijd komen wij terug in de kring voor een klassikaal moment. Hier leren wij een versje, een liedje, spelen een spelletje, … Kortom, iets dat de denkontwikkeling en of taalontwikkeling stimuleert. Hierna gaan we terug in onze groepjes spelen of werken. 11.20u tot 11.40u Verzorgingsmoment: naar het toilet, jas aan en vertrekken naar de refter. De kinderen die een warme maaltijd eten, gaan naar de refter van het atheneum. De andere kleuters eten hun boterhammetjes op in de opvangruimte van de kleuterschool. Na de middagpauze komen we eerst terug samen in de kring om te kijken wie er allemaal aanwezig is in de klas. Daarna volgt er een kort klassikaal moment: een denk- of taalactiviteit, een bewegingsspelletje of een kringspelletje. Daarna mogen de kleuters terug in groepjes gaan. Meestal is het een vervolg van de voormiddag. 14.40u tot 15.30u Na de speeltijd is het tijd voor ons koekje/fruit en water. De dag sluiten we af met een verhaaltje of we herhalen de liedjes en de versjes of de woordjes uit ons woordenschatboek. Daarna doen we onze jassen aan en maken de schooltassen klaar.

Maaltijden

Leerlingen gaan voor hun middagmaal naar de refter in het gebouw van de middelbare school. De kleuters eten hun maaltijd tussen 11.45u en 12.20u. De leerlingen van de lagere school eten van 12u10 en 12u35. De leerlingen die boterhammen eten, blijven in de klas. Leerlingen die ’s middags thuis gaan eten kunnen dit na schriftelijke toestemming door de ouders. Een warm middagmaal gebruiken met soep en hoofdschotel. Voor het aanbieden van de warme maaltijden werkt de school samen met de firma Agape. De maaltijden worden op school geleverd en vervolgens opgewarmd. De kinderen krijgen gratis water bij de warme maaltijd. Omdat de school veel belang hecht aan haar gezondheidsbeleid zijn frisdranken, dranken met toegevoegde suikers en prik, en andere dranken dan water niet toegelaten, ook niet tijdens de speeltijden. Wij promoten het gebruik van een drinkbus, gevuld met water. Deze kan op school ook bijvuld worden. De inschrijving en betaling van de maaltijden dient vooraf te gebeuren. Een inschrijving is pas definitief als we ook de betaling tijdig ontvangen. Bij ziekte worden de maaltijden enkel terugbetaald als er een doktersattest wordt ingeleverd voor de periode vermeld op het doktersattest. Prijzen van de warme maaltijden:   Warme maaltijden zonder dessert Kleuters € 4,50 1ste t.e.m. 6de leerjaar € 5 Een eigen lunchpakket gebruiken Wij dringen er op aan dat de kinderen die boterhammen meebrengen een brooddoos gebruiken in plaats van aluminiumfolie. Wij proberen op die manier mee te werken aan het verminderen van de afvalberg.