Werking kleuterschool

Onze kleuters: wel samen in een klas, geen klassikale aanpak

Ik mag mezelf zijn

Naast het aanleren van de basisvaardigheden staat bij ons het welbevinden van de kleuters centraal. Voelt je kind zich wel goed bij het leertempo? Knipt je kleuter vandaag liever dan te tekenen? Onze kleuterleidsters houden rekening met het karakter en de noden van jouw kind.  

Elke dag kiezen uit verschillende activiteiten
De kleuters zitten wel samen in een klas, maar onze kleuterjuffen gaan niet klassikaal te werk. Elke kleuter vraagt én krijgt een individuele aanpak en begeleiding. Zo kan je kind op zijn eigen tempo van alles leren en ontdekken. Elke dag toont de juf wat de klas die dag mag verwachten. Via hoekenwerk kiest je kind dan zelf het project waaraan het wil werken.

Juf luistert en helpt
Onze kleuters weten dat ze met vragen of problemen steeds bij de juf terecht kunnen.

Wanneer mag ik naar de kleuterschool?
Je kind kan naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Na elke schoolvakantie is er een instapmoment. Als je peuter bijvoorbeeld in januari 2,5 jaar wordt, hoef je niet te wachten tot september, want hij of zij kan al na de krokusvakantie naar de kleuterklas.

Verloop van een gemiddelde schooldag

Na een zoen en knuffel aan mama en/of papa en wat spelen op de speelplaats, stappen wij de gang binnen waar we onze schooltas wegzetten en ons jasje ophangen. Nadien gaan we de klas in voor het onthaal in de kring. Met het goedemorgenliedje begroeten we elkaar voor een nieuwe fijne klasdag. We maken onze klaspop wakker en kijken of alle kindjes aanwezig zijn in de klas. Daarna doen we een taalactiviteit.

Hierna werken we in groepjes. Er is meestal een begeleide groep en de anderen spelen of werken zelfstandig. De begeleide activiteit kan een taal-, beeldende- of denkactiviteit zijn.

9.40u tot 10.10u
Verzorgingsmoment: wij eten koek of fruit, drinken water, we gaan naar het toilet en doen onze jas aan.

10.30u tot 11.20u
Na de speeltijd komen wij terug in de kring voor een klassikaal moment. Hier leren wij een versje, een liedje, spelen een spelletje, … Kortom, iets dat de denkontwikkeling en of taalontwikkeling stimuleert. Hierna gaan we terug in onze groepjes spelen of werken.

11.20u tot 11.40u
Verzorgingsmoment: naar het toilet, jas aan en vertrekken naar de refter. De kinderen die een warme maaltijd eten, gaan naar de refter van het atheneum. De andere kleuters eten hun boterhammetjes op in de opvangruimte van de kleuterschool.

Na de middagpauze komen we eerst terug samen in de kring om te kijken wie er allemaal aanwezig is in de klas. Daarna volgt er een kort klassikaal moment: een denk- of taalactiviteit, een bewegingsspelletje of een kringspelletje. Daarna mogen de kleuters terug in groepjes gaan. Meestal is het een vervolg van de voormiddag.

14.40u tot 15.30u
Na de speeltijd is het tijd voor ons koekje/fruit en water. De dag sluiten we af met een verhaaltje of we herhalen de liedjes en de versjes of de woordjes uit ons woordenschatboek. Daarna doen we onze jassen aan en maken de schooltassen klaar.