Werking kleuterschool

Onze kleuters: wel samen in een klas, geen klassikale aanpak

Ik mag mezelf zijn

Naast het aanleren van de basisvaardigheden staat bij ons het welbevinden van de kleuters centraal. Voelt je kind zich wel goed bij het leertempo? Knipt je kleuter vandaag liever dan te tekenen? Onze kleuterleidsters houden rekening met het karakter en de noden van jouw kind.  

Elke dag kiezen uit verschillende activiteiten
De kleuters zitten wel samen in een klas, maar onze kleuterjuffen gaan niet klassikaal te werk. Elke kleuter vraagt én krijgt een individuele aanpak en begeleiding. Zo kan je kind op zijn eigen tempo van alles leren en ontdekken. Elke dag toont de juf wat de klas die dag mag verwachten. Via hoekenwerk kiest je kind dan zelf het project waaraan het wil werken.

Juf luistert en helpt
Onze kleuters weten dat ze met vragen of problemen steeds bij de juf terecht kunnen.

Wanneer mag ik naar de kleuterschool?
Je kind kan naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Na elke schoolvakantie is er een instapmoment. Als je peuter bijvoorbeeld in januari 2,5 jaar wordt, hoef je niet te wachten tot september, want hij of zij kan al na de krokusvakantie naar de kleuterklas.