Visie

Onze school ziet elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker als een unieke persoonlijkheid. Iedereen moet zich volgens zijn eigen kunnen, ambities, talenten en interesses maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom scheppen we de mogelijkheden en stimuleren we leerlingen om zich optimaal te ontplooien.

Welbevinden is de noodzakelijke basis om tot leren te komen. Onze school werkt er daarom elke dag aan om een warme plek te zijn waar kinderen zich thuis voelen, zodat ze intellectueel en emotioneel kunnen groeien. We leren hun bronnen gebruiken en op ontdekking gaan. We geven hun tools om iets in vraag te stellen en kritisch te kijken. We nemen hen mee op weg naar zelfstandigheid, zodat ze zelf hun weg kunnen vinden. 

De kinderen leren initiatief nemen en nemen hun leerproces meer en meer zelf in handen. Hoe beter ze zichzelf leren kennen, hoe sneller ze een zicht krijgen op hun talenten en des te beter ze zichzelf leren inschatten en inschalen. We noemen dit eigenaarschap krijgen over hun eigen leren.