Maaltijden

Leerlingen gaan voor hun middagmaal naar de refter in het gebouw van de middelbare school. De kleuters eten hun maaltijd tussen 11.45u en 12.20u. De leerlingen van de lagere school eten van 12u10 en 12u35. De leerlingen die boterhammen eten, blijven in de klas. Leerlingen die ’s middags thuis gaan eten kunnen dit na schriftelijke toestemming door de ouders.

Een warm middagmaal gebruiken met soep en hoofdschotel.

Voor het aanbieden van de warme maaltijden werkt de school samen met de firma Agape. De maaltijden worden op school geleverd en vervolgens opgewarmd. De kinderen krijgen gratis water bij de warme maaltijd. Omdat de school veel belang hecht aan haar gezondheidsbeleid zijn frisdranken, dranken met toegevoegde suikers en prik, en andere dranken dan water niet toegelaten, ook niet tijdens de speeltijden. Wij promoten het gebruik van een drinkbus, gevuld met water. Deze kan op school ook bijvuld worden.

De inschrijving en betaling van de maaltijden dient vooraf te gebeuren. Een inschrijving is pas definitief als we ook de betaling tijdig ontvangen. Bij ziekte worden de maaltijden enkel terugbetaald als er een doktersattest wordt ingeleverd voor de periode vermeld op het doktersattest.

Prijzen van de warme maaltijden:

 

Warme maaltijden zonder dessert

Kleuters

€ 4,50

1ste t.e.m. 6de leerjaar

€ 5


Een eigen lunchpakket gebruiken

Wij dringen er op aan dat de kinderen die boterhammen meebrengen een brooddoos gebruiken in plaats van aluminiumfolie. Wij proberen op die manier mee te werken aan het verminderen van de afvalberg.