Leerkrachtenteam dat ervoor gaat

Onze juffen en meesters:
  • zien leren niet als een afvalrace.
    Leren is hier geen competitie. Hoog- of zwakbegaafd, groot of klein, blank of gekleurd, valide of mindervalide, rijk of arm … élk kind telt. Elk kind zijn vleugels optimaal laten uitslaan, nu en later, is ons doel.
  • scholen zich voortdurend bij
    Wij staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de kinderen verhogen. Via werkgroepen en commissies wisselen GO! scholen uit heel Vlaanderen hun kennis en ervaringen onderling uit. Een overkoepelende pedagogische begeleidings- dienst biedt houvast en stuurt bij. Dit alles bevordert de kwaliteit én actualiteit van ons onderwijs
  • gaan ervoor!
    Al moeten ze hun trukendoos openen, onze leerkrachten willen dat elk kind de door de overheid opgelegde eindtermen bereikt en meer.  U ziet het niet altijd, maar de inzet van onze leerkrachten reikt verder dan de klas. Wilt u iets bespreken? Aarzel niet. Onze leerkrachten zullen samen met u naar een haalbare oplossing zoeken.