School maken doen we samen

Het team van GO! basisschool De KATtensprong staat er niet alleen voor. De directeur en haar leerkrachten worden bijgestaan door geëngageerde mensen die zetelen in een schoolraad, oudercomité of leerlingenraad. Samen met hen maken wij school.