Een dagje in de kleuterschool

Verloop van een gemiddelde schooldag

Na een zoen en knuffel aan mama en/of papa en wat spelen op de speelplaats, stappen wij de gang binnen waar we onze schooltas wegzetten en ons jasje ophangen. Nadien gaan we de klas in voor het onthaal in de kring. Met het goedemorgenliedje begroeten we elkaar voor een nieuwe fijne klasdag. We maken onze klaspop wakker en kijken of alle kindjes aanwezig zijn in de klas. Daarna doen we een taalactiviteit.

Hierna werken we in groepjes. Er is meestal een begeleide groep en de anderen spelen of werken zelfstandig. De begeleide activiteit kan een taal-, beeldende- of denkactiviteit zijn.

9.40u tot 10.10u
Verzorgingsmoment: wij eten koek of fruit, drinken water, we gaan naar het toilet en doen onze jas aan.

10.30u tot 11.20u
Na de speeltijd komen wij terug in de kring voor een klassikaal moment. Hier leren wij een versje, een liedje, spelen een spelletje, … Kortom, iets dat de denkontwikkeling en of taalontwikkeling stimuleert. Hierna gaan we terug in onze groepjes spelen of werken.

11.20u tot 11.40u
Verzorgingsmoment: naar het toilet, jas aan en vertrekken naar de refter. De kinderen die een warme maaltijd eten, gaan naar de refter van het atheneum. De andere kleuters eten hun boterhammetjes op in de opvangruimte van de kleuterschool.

Na de middagpauze komen we eerst terug samen in de kring om te kijken wie er allemaal aanwezig is in de klas. Daarna volgt er een kort klassikaal moment: een denk- of taalactiviteit, een bewegingsspelletje of een kringspelletje. Daarna mogen de kleuters terug in groepjes gaan. Meestal is het een vervolg van de voormiddag.

14.40u tot 15.30u
Na de speeltijd is het tijd voor ons koekje/fruit en water. De dag sluiten we af met een verhaaltje of we herhalen de liedjes en de versjes of de woordjes uit ons woordenschatboek. Daarna doen we onze jassen aan en maken de schooltassen klaar.